Doradztwo


           Oferta w zakresie doradztwa obejmuje optymalizację oraz odpowiedni dobór środka transportu do konkretnego typu ładunku nienormatywnego ze względu na jego parametry fizyczne, jak i pod kątem zminimalizowania kosztów związanych bezpośrednio z przewozem ponadnormatywnym. Oznacza to ustalenie parametrów do zezwolenia lub pakietu zezwoleń oraz optymalizację trasy, którą należy pokonać z ładunkiem.